Energetické služby

Díky této službě Vám pomůžeme účinněji využívat veškerou energii, což povede k nemalým finančním úsporám a také k ochraně životního prostředí.

Zajistíme pro Vás veškeré činnosti energetika jako je komunikace s dodavateli médií, kontroly stávajících smluv, či kontrolu vyúčtování z faktury. Samozřejmostí je také sjednávání a vyhodnocování odběrových diagramů.

Pro naše zákazníky provádíme také energetické audity, jejichž výsledkem jsou informace o hospodárnosti využívané energie v objektech zákazníků. Na základě zjištěných informací pro Vás připravíme návrhy opatření, díky nimž bude dosaženo energetických úspor a tím pádem výrazného snížení provozních nákladů.

Mezi naše služby patří:

 • Poradenství v oblasti snižování spotřeby energií
 • Zpracování energetických auditů
 • Zpracování energetických posudků
 • Zpracování průkazu energetické náročnosti budov
 • Pravidelné sjednávání a vyhodnocování odběrových diagramů
 • Pravidelné vyhodnocování spotřeby energií
 • Návrhy úsporných opatření
 • Odborná pomoc při výběru dodavatelů energií
 • Opravy, údržba a provoz energetických zařízení
 • Kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie
 • Kontrola klimatizačních systémů
 • Odborná pomoc při výběru energetických regulačních systémů
 • Měření a vyhodnocování spotřeby energií po jednotlivých pracovištích, úsecích, objektech