Ostraha osob a majetku

Program bezpečnosti, nabízený naší firmou, vzniká ve spolupráci klienta a odborníků v této oblasti. Naše firma si uvědomuje specifická přání každého zákazníka spojená s touto službou. Proto připravíme pro každého klienta po důkladné analýze jeho potřeb, řešení šité na míru.

Pracovníci recepce a pracovníci bezpečnostní služby jsou první, koho vaši zaměstnanci, klienti a obchodní partneři při vstupu do objektu spatří. Je proto kladen vysoký důraz na profesionalitu a příjemné vystupování zaměstnanců ostrahy a recepce.

Naše obchodní strategie klade velký důraz na zajišťování komplexních bezpečnostních služeb, kde jsou kladeny vysoké nároky především na kvalitu a způsob realizace jednotlivých zakázek, zejména pak na schopnost reakce společnosti na potřeby konkrétního zákazníka.

Společnost připravuje a následně i realizuje celý komplex bezpečnostních služeb přizpůsobených konkrétním podmínkám zákazníka, a aby zároveň odpovídal mezinárodním standardům, včetně standardů EU.

V oblasti fyzické ostrahy objektů nabízíme provedení auditu bezpečnosti objektu. Dále zajistíme návrh vhodné kombinace elektronické ochrany objektů a lidského faktoru. Vypracujeme plán kontroly pohybu osob a vozidel v objektech a vhodný pochůzkový systém.

Ochrana osob představuje poskytování služeb osobních strážců nebo ozbrojených doprovodů důležitých osob. Jsme připraveni vytvořit ke každé konkrétní situaci analýzu rizik, bezpečnostní situace a návrh preventivních opatření. Zároveň nabízíme poradenství v oblasti převozů cenin, drahých materiálů apod. včetně realizace těchto ozbrojených transportů.

Námi poskytované bezpečnostní služby zahrnující jak fyzickou ostrahu objektů, tak ochranu osob a majetku přináší do budovy klienta větší pohodlí v podobě bezpečného pracoviště.

Našim klientům nabízíme tyto služby:

  • Fyzická ostraha objektů
  • Recepční služba
  • Osobní ochrana (fyzická ostraha osob)
  • Dálková ostraha objektů (PCO – pult centrální ochrany)
  • Elektronické zabezpečovací, protipožární a kamerové systémy, montáž, záruční a pozáruční servis
  • Přeprava finančních hotovostí
  • Pořadatelská činnost při sportovních, či kulturních akcích
  • Osobní řidič