Technická správa budov

V rámci této činnosti se Vám postaráme o efektivní provoz a údržbu budovy Vaší továrny, provozovny, hotelu, rekreačního střediska či administrativního komplexu. Zajistíme odborný servis technických zařízení budovy, jejich profylaktické prohlídky a následné nákladově nejvhodnější opravy.   Provedeme pravidelné revize u vyhrazených technických zařízení, která vycházejí z české legislativy jako například elektrické silnoproudé rozvody a spotřebiče, nouzové osvětlení, plynové rozvody a spotřebiče, hromosvody, komíny, hasicí přístroje, tlakové nádoby, zvedací zařízení atd.

Při zjištění závad bránícímu bezpečnému provozu, při zjištění nehospodárného provozu nebo z estetických důvodů provedeme okamžité odstranění těchto závad s využitím instalatérských, topenářských, elektro montážních, zámečnických, stavebních, malířských či natěračských prací.

Opravy nábytku, zdravoinstalace, podlahových krytin, zámkové dlažby či montáž sádrokartonových konstrukcí a další jsou nedílnou součástí našich služeb.

Zajistíme Vám hospodárné provozování, preventivní údržbu, opravy, revize u těchto zařízení:

 • Vytápění – parní, horkovodní, teplo vzdušné, plynové, elektrické
 • Větrání – VZT jednotky, ventilátory, filtry, odlučovače
 • Chlazení – chladící a klimatizační jednotky a systémy
 • Elektrické rozvody a spotřebiče, osvětlovací soustavy, náhradní zdroje el. energie
 • Elektrické požární a zabezpečovací zařízení (EPS, EZS)
 • Rozvody plynů a plynové spotřebiče
 • Zvedací zařízení, jeřáby, výtahy
 • Hromosvody, komíny, tlakové nádoby
 • Hasicí přístroje, požární hydranty a automatické hasící systémy
 • Rozvody elektřiny, vody, plynů, topení, tlakového vzduchu, odpadů
 • Automatické dveřní systémy a závory
 • Kompresory a úpravny tlakového vzduchu
 • Čistírny odpadních vod, odlučovače tuků a ropných látek
 • Úpravny vody, výroba demineralizované vody
 • Kamerové, rozhlasové a časové systémy

Samozřejmostí je také možnost zajištění 24 hodinového centrálního dispečinku pro ohlášení jakýchkoliv nenadálých závad.